Hitachi L100

Hitachi L100
  • Ocena: 2.2/10 (10 głosów)

Inny sposób zawieszania kabla polega na prowizorycznym umocowaniu linki nośnej na słupach na wysokości 1 m nad ziemią. Kabel rozciąga się na ziemi i umocowuje na nim opaski, po czym stopniowo podwiesza się go na tej lince nośnej. Gdy cały kabel jest już zawieszony na lince, podnosi się ją do góry i po naciągnięciu umocowuje we wspornikach.
W pobliżu słupa, gdzie kabel odstaje od linki tworzącej tu kąt ostry w punkcie zawieszenia, stwierdzono często pękanie powłoki kabla wskutek tego, że kabel i linka wykazują w tym miejscu pod wpływem wiatru kołysanie o różnych amplitudach. Aby temu zapobiec, przyczepia się przy słupach krótkie linki pomocnicze równolegle do linki nośnej i do nich dodatkowo umocowuje się kabel.
Złącza kabla napowietrznego powinny zawsze wypadać w pobliżu słupa, gdzie kołysanie kabla jest najmniejsze. Do wykonania złącza stosuje się odpowiednie drabiny lub wóz techniczny z wysuwanym pomostem.
Przejście z kabla napowietrznego do przewodów drutowych odbywa się w normalnej skrzynce kablowej zawierającej niezbędne zabezpieczenia obwodów kablowych.
Hitachi L100