Tomasz Bąk Szczecin - architket

Tomasz Bąk Szczecin - architket
Tomasz Bąk to ceniony architekt ze Szczecina. Zajmuje się przebudową istniejących obiektów, zagospodarowaniami terenów publicznych, a także między innymi adaptacjami strychów nieużytkowych na lokale mieszkalne oraz adaptacjami lokali w centrach handlowych. Jego obszr działania to głównie Szczecin i okolice. Tomasz Bąk zebrał doświadczenie z każdego etapu inwestycji.
Tomasz Bąk Szczecin - architket