Opóźniony lot odszkodowanie

Opóźniony lot odszkodowanie
  • Ocena: 10.0/10 (2 głosów)

Zespół DO NOTHING zajmuje się odszkodowaniami lotniczymi. Zapewnia pomoc prawną pasażerom linii lotniczych, którzy z powodu opóźnień lub odwołania lotu bądź nie wyrażenia zgody na wejście na pokład samolotu są uprawnieni do zadośćuczynienia. W imieniu Klienta przedstawiciele zespołu DO NOTHING zgłaszają się do linii lotniczych z żądaniem zadośćuczynienia, a gdy nie uzyskują pozytywnego efektu wnoszą skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W granicznych ewentualnościach wstępują po wcześniejszym uzgodnieniu z poszkodowanym na drogę sądową.
Pasażerowie mogą żądać odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin w dotarciu do portu końcowego lub w sytuacji gdy odwołano w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem nabyty wcześniej lot. Uzasadnionym jest też zadośćuczynienie gdy pomimo posiadania potwierdzonej rezerwacji i zameldowania się w sposób przewidziany regulaminem do odprawy zabroniono wstępu na pokład samolotu. Wyjątkiem jest wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności takich jak bardzo złe warunki pogodowe, niepewna sytuacja polityczna w kraju, zaplanowane strajki czy ataki terrorystyczne. Mogą się też dopominać się zwrotu poniesionych kosztów z tym związanych.
Zespół DO NOTHING w zależności od planowanej długości lotu może uzyskać dla Klienta zadośćuczynienie w wysokości od 250 do 600 euro. Naprawdę warto!
Opóźniony lot odszkodowanie