Legalizacjapracy.pl Sp.z o.o.

Legalizacjapracy.pl Sp.z o.o.
  • Nazwa firmy: Legalizacjapracy.pl Sp.z o.o.
  • Adres firmy: Bielska 55
  • Kod pocztowy: 43-384
  • Miasto: Jaworze
  • Województwo: Śląskie
  • NIP: 6521736758
  • Telefon: 324507352
Przedsiębiorstwo z siedzibą w Jaworze posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która doskonale orientuje się w przepisach prawnych dotyczących legalizacji pracy w Polsce. Firma prowadzi postępowania administracyjne, w których uzyskuje: pozwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt stały, oświadczenia o powierzeniu pracy, jak również zezwolenia na pobyt czasowy. Firma również pomaga swoim klientom w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. Dzięki rzetelności pracowników, usługi świadczone są na wysokim poziomie.
Legalizacjapracy.pl Sp.z o.o.