Implementacja ISO 9001:2008

Implementacja ISO 9001:2008
  • Województwo: Mazowieckie
  • E-Mail: precleprecleprecle@o2.pl
  • Ocena: 3.1/10 (49 głosów)

ISO 9001:2008 należy do szerokiej rodziny standardów serii ISO 9000. W Polsce został zaadaptowany poprzez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009. ISO 9001:2008 jest fundamentem do implementacji i certyfikacji systemuadministrowania jakością (SZJ).
Norma ta jest powszechnie zaprojektowane. Nie narzuca wytycznych dotyczące wyrobu (nie jest normą techniczną),  tylko wymagania systemu zarządzania. Te wymagania sprawiają, że wprowadzenie systemu administrowania jakością jest do wykonania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, u dostawców usług i  jednostkach administracji publicznej. Firma produkowania systemuzarządzania jakością musi przystosowaćwłasną strukturę. Wdrożenie systemu ISO 9001 muszą prowadzić zespoły zarządzanie przez, Pełnomocnika ds. SZJ oraz audytorów wewnętrznych. Auditorzy wewnętrzni zobowiązani są zaliczyć szkolenie na audytorów ISO 9001 i zdobyć zgody, że taki kurs odbyli. Wyniki zakończonego auditu SZJ prezes wykorzystuje jako narzędzia poprawy funkcjonowania firmy.  Jest to ważne źródło wiarygodnej informacji o stanie firmy, pomoga odkryć nieprawidłowości oraz przeciwdziałać im.
Implementacja ISO 9001:2008