Doradcy Podatkowi Tarnów

Doradcy Podatkowi Tarnów
  • Ocena: 3.2/10 (20 głosów)

Biuro rachunkowe, prowadzone przez doradców podatkowych Dorotę Łabno i Annę Markowicz, oferuje pełną obsługę podmiotów gospodarczych.
Oferta usług księgowych skierowana jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od prowadzonej formy opodatkowania i obejmuje:
  • księgi handlowe
  • księgę przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • kartę podatkową.
Prowadzimy wszystkie sprawy pracownicze i ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.
Jako członkinie Krajowej Izby Doradców Podatkowych oferujemy zarówno jednorazowe interpretacje przepisów prawa podatkowego i wsparcie w ewentualnych sporach z organami kontroli, jak również stałą opiekę zmniejszającą ryzyko działalności i pozwalającą na optymalizację zobowiązań podatkowych.
Realizowane przez nas czynności doradztwa podatkowego obejmują:
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych Klientów oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz Klientów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz Klientów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.
Współpracując z nami zyskujecie Państwo pewność, że wszystkie dokumenty sporządzone są poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym, gdyż na bieżąco aktualizujemy wiedzę związaną z prowadzeniem kadr i naliczaniem płac.
Doradcy Podatkowi Tarnów